Over ons

In het centrum van Alphen staat een prachtige kerk, de Adventskerk, met daarin een uniek orgel, Steinmeyer-orgel uit 1922. Het enige Steinmeyer-orgel in Nederland dat nog in originele staat en op z’n oorspronkelijke plaats staat, de kerk waarvoor het is ontworpen.

Het bleek dat veel Alphenaren het jammer vonden dat het Steinmeyer-orgel alleen tijdens de zondagsdiensten te beluisteren was, terwijl dit instrument zich ook uitstekend zou lenen voor de vertolking van het grote orgelwerk. Bovendien was er in Alphen rond die tijd (1975), nauwelijks iets aan orgelconcerten te horen.

Dit had de heer Piet Kalshoven als echte kerkorgel-muziekliefhebber, al langere tijd bezig gehouden. Begin 1976 zijn er op zijn initiatief om hier verandering in te brengen, oriënterende gesprekken geweest met de toen pas benoemde organist Simon Stelling, de toenmalige president-kerkvoogd en verschillende kerkorgelliefhebbers. De doelstelling was om aandacht te schenken aan de orgelkunst in de breedste zin van het woord op Alphens grootste kerkorgel.

E.e.a. resulteerde in het eerste concert op 24 september 1976 door de toen 19-jarige Simon Stelling en de vorming van een bestuur dat de basis legde voor de huidige Alphense “orgelcyclus”.

Bestuur Orgelcommissie Adventskerk    

Atie Kroon (voorzitter)
Dick Broere (penningmeester)
Bert Kwast (secretaris)
Simon Stelling (adviseur)
Elise Wijland (PR)
Wim Warnaar (PR)